top of page

Sociální farma Lozice propojuje zemědělské činnosti se vzdělávacími, environmentálními a kulturními aktivitami a nabízí možnost pracovního uplatnění lidem se specifickými potřebami.

DAILY
AFTER-SCHOOL

CARE

bottom of page