top of page

Sociální farma Lozice

                                                                                                     

Sociální farma Lozice propojuje zemědělské činnosti se vzdělávacími, environmentálními a kulturními aktivitami a nabízí možnost pracovního uplatnění lidem se specifickými potřebami.

 

Naším cílem je vytvářet podmínky ke spojování člověka

21. století s krajinou a k rozvoji potenciálu jednotlivých lidských bytostí i venkovského prostoru jako celku.  

 

 

Činnosti probíhající na sociální farmě:

 

Zemědělství – chov plemenných koz, pěstování zeleniny a bylin, péče o genofond starých krajových odrůd ovocnanů; vše za používání tradičních a k přírodě šetrných postupů

 

Sociální inkluze – začleňování lidí znevýhodněných na trhu práce cestou vytváření tréninkových i běžných pracovních míst

 

Environmentální výchova -  populární zážitkové workshopy environmentální výchovy pro děti ze základních a mateřských škol a další zájemce

 

Vzdělávání - semináře z oblasti rozvoje lidských zdrojů, zdravého životního stylu, regionálního a kulturně-sociálního rozvoje

 

Venkovská řemesla - výzkumná a experimentální činnost v oblasti tradičních metod zpracování potravin

 

Rozvoj dobrovolnictví - mezinárodní pobyty dobrovolníků na farmě v rámci celosvětových sítí HelpEx a WWOOF

 

 

Veškeré činnosti jsou vzájemně organicky propojeny. Probíhají na východočeské hospodářské usedlosti s dlouhou tradicí v obci Lozice na Chrudimsku.

 

 

 

V rámci sociální farmy jsou na tréninkových pracovních místech zaměstnáváni lidé se znevýhodněním - podíl je vždy min. 30 %.

 

Spolupracujeme především s Domovem Na Cestě Skuteč a dalšími subjekty z regionu. 

Sociální zemědělství

 

Sociální zemědělství - Social Farming – vychází z multifunkčního pojetí zemědělství, kdy zemědělství kromě své produkční funkce v sobě nese funkce environmentální, vzdělávací, kulturní, krajinotvorné a sociální (v tomto případě začleňování lidí s postižením do běžného života ve venkovském prostoru).

 

Sociální zemědělství je spojeno s konceptem Green Care, což je spektrum činností založených na vzájemné interakci člověka a přírody za účelem dosažení lidského blaha.

 

Historicky se sociální zemědělství v podstatě odehrává po staletí. V prostředí venkova byl až do období industrializace zemědělský statek totiž tradičně centrem dění v němž nacházely uplatnění všechny společenské skupiny včetně lidí s různými potřebami a odehrával se zde i bohatý kulturní a sociální život.

 

Sociální zemědělství v dnešním slova smyslu se rozvíjí od 2. sv. války především v zemích západní Evropy. Aktuální počty sociálních farem ve vybraných zemích: Nizozemsko 800, Německo 400, Itálie 350, Finsko 500, Velká Británie 200, Norsko 800.

 

V České republice se sociální zemědělství začíná uplatňovat postupně teprve v posledních letech, je registrováno asi 20 sociálních farem. V r. 2015 byla při Ministerstvu zemědělství zřízena oficiální komise pro rozvoj sociální zemědělství. Více informací na www.socialni-zemedelstvi.cz.

Projekt sociální farmy podpořili:

Pardubický kraj

Nadace ČEZ

Cihelna Vysoké Mýto

Ekona Liberec

SECA Borohrádek

p. Daniel Šustr

 

 

 

 

bottom of page